Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to postępowanie skierowane do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jej celem jest całkowite oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna nie na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Jest to procedura sądowa która umożliwia wyjście z długów osoby zadłużonej i czego efektem końcowym jest uzyskanie oddłużenia. Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest jedyną szansą za wyjście ze spirali długów, a my Państwu w tym pomożemy.

Z naszą pomocą mogą Państwo skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką i ogłosić bankructwo osoby fizycznej.

Co musisz wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka - podstawowe pytania

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna nie prowadząca (w chwili składania wniosku) działalności gospodarczej – także taka, która zamknęła działalność gospodarczą.

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli odpowiednio wcześniej zakończy prowadzenie firmy. Wtedy przedsiębiorca stanie się konsumentem i będzie mógł wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zamknięciu postępowania przez Sąd, dłużnik oddłuży się zarówno z długów powstałych podczas prowadzenia działalności, jak i zobowiązań prywatnych.

Jakie są korzyści skorzystania z upadłości konsumenckiej?

 • oddłużenie i komfort psychiczny
 • nowy start dla osób, które borykają się z długami
 • przywrócenie normalnych warunków życiowych
 • zawieszenie postępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego
 • bieg naliczanych odsetek zostaje zatrzymany, czyli dług nie wzrasta
 • w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka, uprawienie do otrzymywania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może umorzyć wszelkie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty.

Czym jest „upadłość„?

Upadłość nazywana potocznie bankructwem. Jest to procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli.

Jak rozpocząć procedurę upadłościową?

Procedura postępowania upadłościowego wszczynana jest na wniosek. Wniosek taki może wszcząć konsument, ale także w określonych przypadkach również wierzyciel.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza umorzenie długów?

NIE. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, czyli zatrzymanie spirali zadłużenia, umożliwienie niewypłacalnej osobie wyjścia z długów – ugodowej spłaty zadłużenia poprzez ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli.

W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Takie umorzenie może mieć miejsce także po kilkuletnim procesie spłacania wierzycieli, czego efektem będzie darowanie pozostałego zadłużenia.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pewne i proste?

Zdecydowanie NIE. Tylko odpowiednio przygotowane uzasadnienie może przekonać sąd o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Sąd weryfikuje wszystkie przesłanki i bada czy wobec konkretnej osoby występują przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ma to kluczowe znaczenie dla udowodnienia braku umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu lub pogłębianiu niewypłacalności.

W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji – dopełnimy wszelkich staranności aby byli Państwo w pełni usatysfakcjonowani.

UWAGA! Osoby, które chcą ogłosić upadłość konsumencką, mogą skorzystać z dwóch różnych procedur przeprowadzania postępowania upadłościowego:

1. Likwidacja majątku

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, polega ona na likwidacji majątku upadłego. Likwidacja majątku upadłego ma miejsce w wypadku braku podstaw do zawarcia układu z wierzycielami.

2. Zawarcie układu

Postępowanie upadłościowe, jest to możliwość zawarcia układu, jest rozwiązaniem alternatywnym względem likwidacji majątku upadłego konsumenta

+ 15
Lat doświadczenia
8
składanych wniosków miesięcznie (średnio)
% 100
zaangażowania

Proces upadłości konsumenckiej – jak ogłosić upadłość konsumencką?

Poniżej przedstawiamy uproszczony opis procesu upadłości konsumenckiej. Pełna wersja opisu znajduje się u dołu strony.

1
Kontakt z Kancelarią

Kontakt z Kancelarią jest pierwszym i podstawowym krokiem. Zbierane są wszelkie informacje i dokumenty koniecznie do przygotowania skutecznego wniosku.

2
Przygotowanie wniosku

Na podstawie wszelkich zebranych danych kompleksowo przygotowujemy i składamy w imieniu Klienta kompletny wniosek o upadłość konsumencką.

3
Oczekiwanie na rozpatrzenie przez Sąd

Sąd może oddalić wniosek o upadłość lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe.

4a
Określenie wierzycieli i wierzytelności

Wierzyciele przedstawiają swoje wierzytelności, określana jest ich liczba i wartość przypadających wierzytelności .

4b
Likwidacja majątku - postępowanie upadłościowe właściwe

Powoływani są syndyk oraz sędzia-komisarz. Dłużnik nie musi obawiać się kolejnych postępowań egzekucyjnych - ulegają one zawieszeniu, a następne umorzeniu.

5
Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Może się okazać, że majątek upadłego nie zaspokoił w całości wierzyciela (zostają jeszcze jakieś zobowiązania). Sąd może zdecydować się na ustalenie planu spłaty wierzycieli

6
Umorzenie wierzytelności

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, czyli planu spłaty wierzycieli.

To był jedynie krótki opis procesu.

Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną wersją. Niemniej o wszelkie szczegóły możesz zapytać telefonicznie: +48 600 421 604

Skorzystaj z pomocy prawników codziennie zajmujących się upadłością konsumencką!

Pozwól sobie pomóc - zadzwoń!

Dlaczego warto powierzyć nam przeprowadzenie procesu?

Kompleksowa obsługa procesu upadłości konsumenckiej

Nasza kancelaria świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości od wielu lat. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i profesjonalizmowi w prowadzeniu postępowań upadłościowych mamy kilkadziesiąt skutecznie przeprowadzonych postępowań upadłościowych. Z naszą pomocą mogą Państwo skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Wystarczy, że zgłosisz się do nas, a my poprowadzimy Cię dalej - aż do skutecznego oddłużenia!
1

Skompletujemy dokumenty i sporządzimy wniosek

Zapewniamy pomoc przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości. W imieniu naszych klientów przygotowujemy wszelką dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
2

Stała kontrola, opieka prawna

Gwarantujemy osobistą reprezentację przed sądem upadłościowym i bieżące monitorowanie sprawy. W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przybliżamy i naświetlamy zawiłości w kontekście upadłość konsumencka i gospodarczej, bo profesjonalna porada prawna to pewne źródło wiedzy.
3

Unikniesz błędów

Nasza pomoc pozwoli Państwu na wyeliminowanie ryzyka błędów w trakcie samodzielnego sporządzania wniosku, co ogranicza konieczność uzupełnienia braków formalnych dostrzeżonych przez Sąd i niejednokrotnie skraca czas trwania postępowania.
4

Zabezpieczymy majątek

Przygotujemy w toku postępowania wnioski o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych.
5

Pomagamy każdemu

…każdemu, kto chce wyjść z zadłużenia, a w szczególności: Frankowiczom, byłym przedsiębiorcom, osobom które wpadły w spiralę zadłużenia spowodowaną „chwilówkami”, rolnikom, osobom które utraciły pracę lub zredukowano im zarobki, poręczycielom i członkom zarządu spółek.
6

Pomożemy także przedsiębiorcom!

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub reprezentujesz spółkę – Tobie również możemy pomóc na wiele sposobów. Wiemy co zrobić, abyś również mógł skorzystać z upadłości konsumenckiej (w przypadku prowadzenia działalności) lub przeprowadzimy Cię przez proces upadłości gospodarczej!
7

Pełna reprezentacja dłużnika

Reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym – na każdym etapie. Kontakt z syndykiem, udział w rozprawach, sporządzanie wszelkich pism procesowych w toku postępowania

Podejmując współpracę z nami pomożemy Ci uwolnić się od długów, odzyskają Państwo pewność siebie, wolność, a przede wszystkim zaczną Państwo nowe życie…

Gwarantujemy jako kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem opiekę prawną i poczucie bezpieczeństwa. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby Państwu pomóc i umorzyć długi – to specjalizacja naszej kancelaria pomocy dłużnikom.

Wychodzimy naprzeciw ludziom, którzy z powodu problemów z płynnością finansową muszą oddłużyć się i rozpocząć nowy etap w swoim życiu.

Upadłość konsumencka z nami nie wiąże się z nieprzespanymi nocami, a czekanie na lepszy moment w Twojej sytuacji nie jest dobrym rozwiązaniem. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc z problemami finansowymi, umorzenie długów z nami jest prostsze niż myślisz.

Pełna procedura upadłości konsumenckiej

posiedzenie.jpg

Złożenie wniosku i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jest to pierwszy etap procedury upadłościowej, który polega na złożeniu wniosku o upadłość.

Złożenie wniosku o upadłość wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w kwocie 30 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł jeśli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik taki jak adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny. Wniosek składa się do sądu właściwego. Sądem właściwym jest ten w okręgu którego znajduje się miejsce stałego pobytu dłużnika. Istotne jest aby do właściwości rzeczowej tego sądu należały sprawy upadłościowe.

Co może przekonać sąd o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Odpowiednio przygotowane uzasadnienie może przekonać sąd o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby dopełnić wszelkich staranności aby byli Państwo w pełni usatysfakcjonowani.

W tym etapie sąd weryfikuje wszystkie przesłanki i bada czy wobec konkretnej osoby występują przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ma to kluczowe znaczenia dla udowodnienia braku umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu lub pogłębianiu niewypłacalności.

kalendarz.jpg

Posiedzenie sądowe

Posiedzenie sądowe o upadłość konsumencką ma charakter niejawny, czyli odbywa się bez udziału stron. Wyróżnia się możliwość zwołania na rozprawę w celu wysłuchania dłużnika. Odbywa się to wtedy gdy dłużnik lub reprezentujący go pełnomocnik wnioskuje o przeprowadzenie dowodu z owego wysłuchania.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd może oddalić wniosek o upadłość lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe.

zgoda2.jpg

Postanowienie

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Drugim etapem upadłości konsumenckiej jest procedura z udziałem syndyka i likwidacja majątku, czyli postępowanie upadłościowe właściwe.  Postępowanie upadłościowe właściwe rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Na tym etapie powoływani są syndyk oraz sędzia-komisarz, którzy dalej prowadzą postępowanie.

Korzyści upadły odczuwa już po pierwszym etapie postępowania w postaci tego, że nie musi się już obawiać kolejnych postępowań egzekucyjnych ze strony wierzyciela, ponieważ ulegają one zawieszeniu, a następne umorzeniu. Dzięki temu upadły może odczuć komfort psychiczny oraz co ważne pozostaje on w kontakcie tylko z syndykiem.

klucze2.jpg

Ustalenie wierzytelności

Określenie masy upadłościowej czyli majątku dłużnika z listy wierzytelności

Efektem ustalenia masy upadłościowej jest spieniężenie tego majątku przez syndyka i przekazanie środków wierzycielowi w ramach planu podziału.

Warto podkreślić, iż z chwilą ogłoszenia postępowania upadłościowego przez sąd, między małżonkami dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej ale tylko pod warunkiem że wcześniej małżonkowie żyli w ramach wspólnoty

Jeśli stan masy upadłościowej pozwala na szybkie spieniężenie majątku i zaspokojenie wierzyciela to procedura ta winna potrwać kilka miesięcy. Jednakże trudniejsze do zbycia są składniki majątkowe takie jak np. mało atrakcyjna nieruchomość mogą wiązać się z wydłużeniem postępowania.

Dłużnik który w razie utraty nieruchomości w toku postępowania ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydzielenie określonej kwoty na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okresom 1 roku do 2 lat. Jedynym warunkiem jest to aby nieruchomością spieniężoną, była ta która upadły faktycznie zamieszkiwał.

Dłużnik w ramach postępowania upadłościowego właściwego może zawrzeć z wierzycielem układ. Układ ten polega na możliwości zachowania części majątku np. nieruchomości. Jednak taki układ wiąże się do zwrotu znacznej części zadłużenia przez dłużnika.

payday.jpg

Plan spłaty

Może się okazać, że spieniężony (w poprzednim etapie) majątek upadłego nie zaspokoił w całości wierzyciela , czyli zostają jeszcze jakieś zobowiązania. Takie sytuacje mogą nastąpić także gdy upadły nie ma żadnego majątku. W takim przypadku etap likwidacji został pominięty, co za tym idzie zostają niespłacone długi.

W takim wypadku sąd może zdecydować się na ustalenie planu spłaty wierzycieli. Taki plan ustalany jest na okres maksymalnie 36 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Postanowienie to może zostać jednak zaskarżone przez wierzycieli. Wpływ na wysokość raty mają: koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, dochody upadłego , jak również możliwości zarobkowe. Należy podkreślić, że możliwości zarobkowe upadłego oznaczają kwoty jakie upadły może potencjalnie zarabiać biorąc pod uwagę jego wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz miejsce zamieszkania. Nie należy możliwości zarobkowych interpretować jako  realną kwotę jaką zarabia upadły.

ryba.jpg

Umorzenie zobowiązań

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli,  czyli planu spłaty wierzycieli.

Należy zaznaczyć że istnieje pewna kategoria zobowiązań, które nigdy nie podlegają umorzeniu: zobowiązania alimentacyjne ; zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny ; obowiązek naprawienia szkody ; zadość uczynienie za doznaną krzywdę.

Uwaga!  W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Postanowienie to może zostać zaskarżone przez wierzycieli

Upadłość gospodarcza a upadłość konsumencka

Upadłość gospodarcza odnosi się do postępowania upadłościowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa (np. spółki z o.o.).  W momencie powstania problemów finansowych w postaci stanu niewypłacalności, wielu z przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że mają prawa wnioskować o upadłość konsumencką.

Co z osobami prowadzącymi działalność?

Dobrym rozwiązaniem dla osób które popadły w długi prowadząc firmy jest likwidacja działalności, dzięki czemu udało im się uwolnić zadłużenia przez złożenie wniosku o upadłość konsumencką.  Likwidacja przedsiębiorstwa polega na wykreśleniu wpisu z CEIDG. Umożliwia nam to umorzyć również te długi, które powstały w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą. Nie jest to tak proste i oczywiste jak się może wydawać, dlatego nasz doświadczony zespół wam w tym pomoże.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są obowiązki upadłego?

Na upadłym w czasie wykonywania spłaty wierzycieli ciążą określone obowiązki takie jak:

 • upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia każdego roku sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy w którym upadły wskazuje :
 • osiągnięte przychody
 • spłacone kwoty
 • nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przecięte miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wpłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ile trwa procedura upadłościowa?

Procedura może trwać około 3 lat. Jednak czas trwania postępowania upadłościowego zależy od stanu faktycznego, w którym znajduje się dłużnik. Jednym z czynników który może wpłynąć jest m.in. rodzaj posiadanego majątku. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej czyli upadłość konsumencką ogłaszana jest przez sąd na wniosek złożony na formularzu.

Co zawiera wniosek o upadłość konsumencką?

 • dane dłużnika: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Co dzieje się z mieszkaniem bądź domem jednorodzinnym należącym do dłużnika, w którym zamieszkuje, po ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej?

Z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, mieszkanie bądź dom jednorodzinny stają się jednym z elementów masy upadłości. Co za tym idzie winny być one zbyte, a kwota pochodząca za sprzedaży przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli. Art. 49113 ustawy z dnia 28 luty 2003r. prawo upadłościowe, ustawodawca przewidział rozwiązanie dotyczące zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego, w sytuacji kiedy konieczna jest sprzedaż mieszkania zamieszkałego przez dłużnika. Jeśli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Kwotę czynszu ustala sędzia-komisarz biorąc pod uwagę m.in. zdolność zarobkową upadłego, liczbę osób pozostających na utrzymaniu upadłego czy też sumę uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego.

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość?

Sąd oddali wniosek o upadłość jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli w okresie 10lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn ni na wniosek dłużnika.
 • ustalony dla dłużnika plan wierzycieli uchylono w razie nie wykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli
 • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ust stawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • czynność prawa dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności

Jak również wtedy jeżeli dane podane przez dłużnika ze wzniosu są niezgodne z prawą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zamyka drogę dłużnikowi?

Nie, ponieważ dłużnik może złożyć zażalenie na postanowienie sądu.

Zażalenie składa się do sądu drugiej instancji w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Od doręczenia postępowania wraz z uzasadnieniem jest termin 7 dni na wniesienie zażalenia. Zażalenie powinno zwierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek, uzasadnienie oraz czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pism procesowych. Opłata od zażalenia 200zł.

Wnosząc zażalenie na postanowienie sądu o oddalenie wniosku dłużnika o ogłoszenie jego upadłości konsumenckiej akta sprawy przekazywane są do sądu II instancji. Sąd II instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Sąd po rozpoznaniu zażalenia wydaje postanowienie, w którym

 • oddala zażalenie
 • uchyla postanowienie sądu I instancji. W przypadku uchylenia postępowania sądu I instancji, sprawa przekazywana jest do ponownego rozpatrzenia. Sąd I instancji jeszcze raz analizuje złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Na postanowienie sądu II instancji w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie przysługuje skarga kasacyjna ani skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .

Kiedy upadłość jest wynikiem rażącego niedbalstwa, a kiedy umyślnością?

Wynikiem rażącego niedbalstwa jest wtedy gdy dłużnik zaciąga kredyt znacznie przekraczające w chwili ich udzielania jego możliwości zarobkowe, w sytuacji braku perspektyw na poprawę aktualnej sytuacji. Natomiast umyślne to pozbawianie się majątku przez np. przepisywanie go na rodzinę, mając na celu uchronienie się przed wierzycielami.

Czynności takie jak wadliwe wykonywanie robót, kary umowne czy nierzetelność kontrahentów nie jest przeszkodą, żeby została ogłoszona upadłość konsumencka przedsiębiorcy (po zlikwidowaniu działalności).

Czy jest ratunek jeśli zachodzą okoliczności uniemożliwiające ogłoszenie upadłości?

Są wyjątkowe przypadki w których możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej pomimo tego że zachodzą w/w okoliczności uniemożliwiające ogłoszenie upadłości. Z takimi wyjątkami mamy do czynienia gdy przemawiają za nimi względy słuszności lub względy humanitarne. Jednakże nie można powoływać się na względy słuszności lub względy humanitarne jeżeli dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień. W taki przypadkach niestety dłużnik ma całkowicie zamkniętą drogę do upadłości. W pozostałych przypadkach powołanie się na względy słuszności lub humanitarne może umożliwić ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ile kosztuje opłacenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „Od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową”. Opłata podstawowa wynosi obecnie 30 zł i taką właśnie kwotę należy uiścić składając wniosek. Warto podkreśli, że jeśli ktoś korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika czyli radcy prawnego czy adwokata koniecznością jest również uiszczenie wynagrodzenia za podejmowane przez niego czynności. Prawidłowe i rzetelne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest najważniejszym etapem, ponieważ to one otwiera drogę przed sądem do oddłużenia dłużnika.

Czy upadłość konsumencka może być ogłoszona przez przedsiębiorcę?

Przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli odpowiednio wcześniej zakończy prowadzenie firmy. Wtedy przedsiębiorca stanie się konsumentem i będzie mógł wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zamknięciu postępowania przez Sąd, dłużnik oddłuży się zarówno z długów powstałych podczas prowadzenia działalności, jak i zobowiązań prywatnych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd, nie jest rzeczą łatwą. Niezbędne w takich sprawach jest stosowana wiedza i zaangażowanie. W naszej praktyce spotykamy się z klientami, którzy nam zaufali bo w takich sytuacjach skorzystanie z pomocy profesjonalistów jest niezbędne. Gwarantujemy, że dzięki doświadczeniu potrafimy odpowiednio sporządzić uzasadnienie, na podstawie którego sąd wydaje postanowienie  o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku.

Kiedy były przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie upadłościowy, osoba fizyczna która prowadziła jednoosobowa działalność gospodarcza może złożyć wniosek o upadłość konsumencką po wykreśleniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Czy małżonkowie mogą razem złożyć wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej?

Stan prawny nie przewiduje takiej możliwości. Każdy z małżonków powinien oddzielnie złożyć wniosek o ogłoszeni upadłości. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez któregokolwiek z małżonków, a w dalszej kolejności ogłoszenie przez sąd jego upadłości wiąże się z tym że między małżonkami powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa.

Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wierzyciele w ogóle nie biorą udziału. Dlatego też nie mają oni możliwości wniesienia zażalenia na postępowanie sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika. Praktyka pokazuje że wierzyciele dowiadują się o ogłoszeniu upadłości dłużnika po ogłoszeniu przez sąd w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej swojego dłużnika?

Zgodnie z nowelizacją z dnia 1 stycznia 2016rwierzycciel ma prawo zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości ale tylko dłużnika – byłego przedsiębiorcy, po zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia takiej osoby z właściwego rejestru nie upłynął rok. Rozwiązanie to stosuje się również do osób które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych oraz osób, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą, pomimo jej niezarejestrowania, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Co nowego w upadłości konsumenckiej?

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane