Upadłość gospodarcza

Upadłość gospodarcza odnosi się do postępowania upadłościowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa (np. spółki z o.o.).  W momencie powstania problemów finansowych w postaci stanu niewypłacalności, wielu z przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że mają prawo wnioskować o upadłość konsumencką.

Co musisz wiedzieć o upadłości gospodarczej?

Upadłość gospodarcza - informacje

Kim jest
przedsiębiorca?

Przedsiębiorca to:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Takie same zasady dotyczą zarówno niewielkich jednoosobowych firm, jak i większych podmiotów…

…takich jak spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna czy spółka kapitałowa w organizacji, wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność majątkiem prywatnym bez ograniczenia i wspólników spółki partnerskiej.

Upadłość gospodarcza w porównaniu do upadłości konsumenckiej jest łatwiejsza przez brak weryfikacji tzn. moralności płatniczej, na etapie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby upadłość gospodarcza doszła do skutku?

Niewypłacalność

czyli utrata zdolności do wywiązywania się wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że utrata zdolności do wywiązania się z wymaganych zobowiązań następuje w momencie istnienia 3 miesięcznej zaległości w spłatach, czyli zobowiązań. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi stan niewypłacalności jest wtedy gdy kwota zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku, a stan ten utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące.

Wystarczający majątek

Majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania oraz zaspokojenie wierzycieli – posiadanie majątku, który wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojenie wierzycieli w jakimś stopniu. W/w majątek musi być wolny od hipotek czy zastawów. W przypadku gdy posiadany majątek nie pozwala na pokrycie w/w kosztów lub jeżeli tylko wystarcza na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem, taki wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony.

Wielość wierzycieli

zgodnie z art. 1 ustawy Prawo upadłościowe, nie ma możliwości ogłoszenia upadłości gospodarczej, jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela. Wspomniany artykuł informuje wprost, że “ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń od wierzycieli (…)”. Wielość wierzycieli musi polegać na posiadaniu co najmniej dwóch wierzycieli.

UWAGA!
Przedsiębiorca ma obowiązek w terminie 14 dni złożyć wniosek o ogłoszenie swojej upadłości jako przedsiębiorca. Brak złożenia takiego wniosku w terminie może powodować szereg niekorzyści związanych z odpowiedzialnością karną, cywilną czy podatkową.

Nie wiesz jak postępować?

Nasza praktyka pokazuje, że większość naszych klientów nie wie jak postępować w przypadku niewypłacalności prowadzonej firmy. Dlatego my – Kancelaria z wieloletnim doświadczeniem – służymy pomocą. Prosimy o nieodwlekanie, bo im szybciej Państwo zasięgną o poradę tym większe szanse uzyskania oddłużenia.

Posiadamy doświadczenie prowadzenia upadłości gospodarczej niewypłacalnych:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność  gospodarczą
  • wspólników spółek osobowych
  • spółek kapitałowych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Skorzystaj z pomocy prawników codziennie zajmujących się upadłością konsumencką!

Pozwól sobie pomóc - zadzwoń!

+ 15
Lat doświadczenia
8
składanych wniosków miesięcznie (średnio)
% 100
zaangażowania

Wniosek upadłości gospodarczej – w praktyce

1

Złożenie wniosku

Wniosek o upadłość prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej składa się do sądu upadłościowego. Sąd decydując się na oddalenie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, ma również możliwość wykreślenia działalności z CEIDG. Dzięki temu niewypłacalny przedsiębiorca uzyska konsumencką zdolność upadłościową, co pozwoli mu od razu złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pozwoli to na zamknięcie nierentownej działalności gospodarczej oraz pozbyciu się długów w postępowaniu znacznie prostszym niż oddłużanie firmy. Oddłużenie pozwoli na pozbycie się przez przedsiębiorcę zarówno długów firmowych jak i prywatnych.
2

Lista niezapłaconych zobowiązań

Powołując się na art.11 prawa upadłościowego, z niewypłacalnością przedsiębiorcy mamy do czynienia gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dotyczy to wszystkich zaległych zobowiązań wynikających z niezapłacenia należności podatkowych lub wobec ZUS, kontrahentów czy leasingowców. W tym celu konieczne jest zrobienie listy wszelkich niezapłaconych zobowiązań, bo to właśnie one będą brane pod uwagę przy ustalaniu przesłanek upadłości przedsiębiorcy.
3

Rozpatrywanie wniosku i zamknięcie działalności

Złożony wniosek, jeśli nie zawiera braków formalnych, jest rozpatrywany przez sąd. Sąd rozpatruje taki wniosek przez okres trwający ok. 3 miesięcy. W czasie jego trwania działalność gospodarcza nie może być zamknięta, w ostateczności tylko zawieszona, ale tylko wtedy gdy nie jest prowadzona działalność lub przestała funkcjonować. Dzięki temu zatrzyma się narastające zadłużenie.
4

Spłacanie zobowiązań z wpływających środków

W momencie gdy na kontro przedsiębiorcy wpływają jeszcze jakieś środki to powinny one być na bieżąco przeznaczane na spłatę wierzycieli oraz wynagrodzenie pracowników. Pozwoli to pokazać, że dłużnik dba o dobro wierzycieli.

Upadłość gospodarcza a upadłość konsumencka

Upadłość przedsiębiorcy Upadłość konsumencka
Czy dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość? Tak, w terminie 14 dni od powstania stanu niewypłacalności Nie
Jaki jest główny cel upadłości? Sprawiedliwe spłacenie wierzycieli Oddłużenie dłużnika
Czy upadłość doprowadzi do umorzenia niespłaconych długów? Do umorzenia niespłaconych długów muszą być spełnione dodatkowe warunki Tak
Czy można ogłosić upadłość, jeśli dłużnik nie ma majątku na pokrycie kosztów postępowania? Nie Tak

W przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i jest niewypłacalna, to powinna ogłosić upadłość jako przedsiębiorca. – upadłość przedsiębiorcy. Jeżeli jednak przedsiębiorca działalności już nie prowadzi to może ogłosić upadłość konsumencką.  Upadłość przedsiębiorcy łączy się z bardziej sformalizowanym postępowaniem oraz większymi kosztami. Warto zaznaczyć że upadłość przedsiębiorcy nie zawsze kończy się oddłużeniem.

!

Chcesz uzyskać więcej skutecznych porad? Skontaktuj się z nami!

Porada, która może Ci pomóc

Dobrym rozwiązaniem dla osób które popadły w długi prowadząc firmy jest likwidacja działalności, dzięki czemu udało im się uwolnić zadłużenia przez złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Likwidacja przedsiębiorstwa polega na wykreśleniu wpisu z CEIDG. Umożliwia nam to umorzyć również te długi, które powstały w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą. Nie jest to tak proste i oczywiste jak się może wydawać, dlatego nasz doświadczony zespół wam w tym pomoże.
Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane